1&1 Telecom

1&1 Tablet-Flat (E-Netz) Internet (Highspeed) Online-Speicher Paketpreis/
Monat (Aktion)
Dauer Aktion Paketpreis/
Monat
1&1 Tablet-Flat Special Flatrate (1 GB) 4,99 € 12 Monate 6,99 € Infos/Bestellung
1&1 Tablet-Flat L Flatrate (2 GB) 100 GB 6,99 € 12 Monate 9,99 € Infos/Bestellung
1&1 Tablet-Flat XL Flatrate (5 GB) 100 GB 14,99 € 12 Monate 19,99 € Infos/Bestellung
1&1 Tablet-Flat (D-Netz) Internet (Highspeed) Online-Speicher Paketpreis/
Monat (Aktion)
Dauer Aktion Paketpreis/
Monat
1&1 Tablet-Flat Special Flatrate (1 GB) 6,99 € Infos/Bestellung
1&1 Tablet-Flat L Flatrate (2 GB) 100 GB 9,99 € Infos/Bestellung
1&1 Tablet-Flat XL Flatrate (5 GB) 100 GB 19,99 € Infos/Bestellung1&1 Notebook-Flat (E-Netz) Internet (Highspeed) Hardware inkl.
Paketpreis/
Monat (Aktion)
Dauer Aktion Paketpreis/
Monat
1&1 Notebook-Flat Special Flatrate (1 GB) Surf-Stick 4,99 € 12 Monate 6,99 € Infos/Bestellung
1&1 Notebook-Flat L Flatrate (2 GB) Mobile WLAN-Router LTE 6,99 € 12 Monate 9,99 € Infos/Bestellung
1&1 Notebook-Flat XL Flatrate (4 GB) Mobile WLAN-Router LTE 9,99 € 12 Monate 14,99 € Infos/Bestellung
1&1 Notebook-Flat XXL Flatrate (8 GB) Mobile WLAN-Router LTE 19,99 € 12 Monate 24,99 € Infos/Bestellung
1&1 Notebook-Flat (D-Netz) Internet (Highspeed) Online-Speicher Paketpreis/
Monat (Aktion)
Dauer Aktion Paketpreis/
Monat
1&1 Notebook-Flat Special Flatrate (1 GB) Surf-Stick 6,99 € Infos/Bestellung
1&1 Notebook-Flat L Flatrate (2 GB) Mobile WLAN-Router LTE 9,99 € Infos/Bestellung
1&1 Notebook-Flat XL Flatrate (5 GB) Mobile WLAN-Router LTE 14,99 € Infos/Bestellung
1&1 Notebook-Flat XXL Flatrate (8 GB) Mobile WLAN-Router LTE 24,99 € Infos/Bestellung